Kvalité

Vår övergripande kvalitetspolicy

  • Vårt sätt att arbeta ska kännetecknas av ständiga förbättringar och en löpande kompetensutveckling av vår organisation
  • Vi ska alltid visa ett stort engagemang och fokus på våra kunders behov och förväntningar
  • Våra kunder ska alltid vara i centrum med anpassade servicelösningar och löpande kvalitetsutveckling
  • Allasi vårt företag ska ha ett stort engagemang och ta personligt ansvar för sina arbetsuppgifter

Vi arbetar kontinuerligt för att vårt företag ska vara en trygg och utvecklande arbetsplats för våra anställda, samtidigt som vi vill erbjuda dem möjligheter att utvecklas i en positiv miljö.

Vår organisation ska präglas av korta och snabba beslutsvägar, vilket vi vet är till fördel både för våra kunder och egen personal.

Alla våra servicelösningar ska vara unika och spegla de krav och behov som våra kunder ställer och våra medarbetare ska anpassa sina insatser och ”städa med ögat”.

Vi kan också kvalitetssäkra våra uppdrag enligt SS 62 78 01, Städkvalitet-System för fastställande och bedömning av städkvalitet. Standarden har funnits sedan 2000 och är den första och enda servicestandarden för fastställande av städkvalitet.

Kortfattat kan standarden beskrivas:

Standarden kan användas för att beskriva en önskad städkvalitet och för att sedan utvärdera den levererade städkvaliteten oavsett:

  • Vilka städsystem, frekvenser eller städmetoder som används

Standarden kan användas för olika syften:

  • För att ställa krav på städkvalitet i samband med upphandlingar av städtjänster
  • För att kontrollera den uppnådda städkvaliteten
  • För att utvärdera återsmutsning och kunna föreslå eventuella förändringar
  • För att kunna bedöma vilka städmetoder och frekvenser som är lämpliga för att uppnå en given kvalitetsnivå
  • För att objektivt kunna mäta resultat efter avslutad städning